Vanaf 1 januari 2021 is de brexit een realiteit: zorg dat je onderneming er klaar voor is!

Ge-fibo 16 december 2020

Het Verenigd Koninkrijk (VK) trad op 31 januari 2020 definitief uit de Europese Unie (EU). Initieel werd er nog een overgangsregeling voorzien waarbij de oude regels nog bleven gelden. Deze overgangsregeling loopt op 31 december 2020 ten einde. Vanaf 1 januari 2021 wordt de brexit dus effectief een realiteit! Welke gevolgen heeft dit concreet voor je onderneming? We lijsten de belangrijkste gevolgen voor je op!

Allereerst betekent de brexit het einde van het vrije verkeer van goederen. Landen binnen de EU kunnen immers goederen vrij versturen en ontvangen (intracommunautaire levering en verwerving) zonder bijkomende formaliteiten inzake douane,… Aangezien het VK niet meer behoort tot de EU, is dit dus niet meer mogelijk. Als je goederen verstuurt naar het VK, is dit vanaf 1 januari 2021 een uitvoer.  Als je goederen aankoopt in het VK, is dat vanaf 1 januari 2021 een invoer.

EORI-nummer nodig bij in- en uitvoer

Wanneer je als ondernemer gaat uitvoeren of invoeren met landen die geen lid zijn van de EU, heb je verplicht een EORI-nummer nodig (Economic Operator Registration and Identification). Dit nummer dient als identificatie voor alle douanediensten binnen de EU. Heb je dit EORI-nummer niet aangevraagd, dan zal je douaneproblemen ondervinden bij de invoer- of uitvoeractiviteiten. Indien je zaken doet met klanten of leveranciers uit het VK, kan je dus best het EORI-nummer al aanvragen om latere kopzorgen te vermijden. De fiscus is reeds begonnen met ondernemingen te contacteren die een EORI-nummer nodig hebben voor hun handel met het VK. Nog geen bericht gehad of nummer aangevraagd? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen om dit EORI-nummer in orde te brengen!

Uitvoer

Je levert goederen naar het VK. Deze levering is nog steeds vrijgesteld van btw. Echter is dit voortaan op basis van een ander wetsartikel. Concreet dien je daarom de vrijstellingsvermelding op je verkoopfactuur aan te passen. Voorheen kon je volgende vermelding gebruiken “Vrijgesteld van btw – intracommunautaire levering”. Voortaan dien je volgende vermelding te gebruiken “Vrijgesteld van btw – uitvoer”.

Om de vrijstelling van btw te gebruiken, moet je kunnen aantonen dat deze goederen effectief de EU hebben verlaten. Het belangrijkste bewijsmiddel hierbij is de douaneaangifte van uitvoer. Hierbij komt het belang van het EORI-nummer terug kijken! Tevens moet je ervoor zorgen dat de uitvoer correct in orde werd gebracht via de douaneaangifte. Als uitvoerder dien je namelijk voor vertrek van je goederen een douaneaangifte in te dienen bij de Belgische douane.

Invoer

Je ontvangt goederen vanuit het VK. Voorheen was de btw hierop vrijgesteld. Bijgevolg diende je geen btw te betalen op deze goederen. Voortaan is er echter sprake van invoer.

Deze is onderworpen aan Belgische btw op het ogenblik dat de goederen in België worden gebracht.

Als je dus goederen ontvangt vanuit het VK zal je deze voortaan eerst moeten aangeven bij de Belgische douane via een douaneaangifte. Tevens zal je hierop dan onmiddellijk Belgische btw dienen te betalen. Nadien krijg je een invoerdocument dat de betaling van de Belgische btw vaststelt. Op basis van dit invoerdocument kan je de Belgische btw recuperen. Heb je geen invoerdocument, dan kan je de Belgische btw niet recuperen in je btw-aangifte!

Teruggave buitenlandse btw

Wanneer je momenteel btw hebt betaald bij de aankoop van goederen in een ander EU-land, kan je deze btw terugvragen via de applicatie Vatrefund. Stel je hebt bijvoorbeeld Nederlandse btw betaald terwijl de factuur in aanmerking kwam voor de vrijstelling wegens intracommunautaire levering, kan je deze toch recupereren. Ook dat stopt voor verrichtingen in het VK vanaf 1 januari 2021. Hoe je dan wel deze btw kan recupereren, dient nog bepaald te worden in het VK.

Heb je dus nog recht op Britse btw teruggave (van verrichtingen voor 1 januari 2021), vraag dan de teruggave nog zo snel mogelijk aan! Op 30 maart 2021 vervallen definitief alle digitale connecties tussen het VK en de EU, waardoor de applicatie Vatrefund hiervoor ook niet meer gebruikt kan worden.

Europees VIES-systeem

Via het Europees VIES-systeem kan je de btw-nummer van de andere partij controleren en dus zo ook controleren of deze btw-plichtig is. Vanaf 1 januari 2021 kan u dit systeem niet langer meer gebruiken om de gegevens van een Britse btw-plichtige na te kijken en te valideren.

Zoals je merkt zijn er tal van veranderingen op til, die ook ongetwijfeld een impact op je zullen hebben als ondernemer. Zie je door het bos de bomen niet meer, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons. We helpen je graag verder!