Investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25%

Ge-fibo 28 april 2021

Ben jij als ondernemer aan het denken om bepaalde investeringen te doen voor je onderneming? Dan is de investeringsaftrek misschien wel dat laatste duwtje dat je over de lijn trekt? We leggen je het graag uit!

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij je 25% extra van de gemaakte investering mag aftrekken van de belastbare winst. Hierdoor verlaagt de belastbare winst waardoor je dus minder belasting moet betalen.

Stel je koopt een machine aan voor 2.000,00 euro, dan mag je 500,00 euro (zijnde 25% van 2.000,00 euro) bovenop die 2.000,00 euro aftrekken van je belastbare basis. In de vennootschapsbelasting kan je hiermee 100,00 euro extra besparen indien je geniet van het verlaagde tarief van 20%. Interessant toch?!

Voorheen bedroeg deze investeringsaftrek slechts 8%, maar door de Coronacrisis werd deze vanaf 12 maart 2020 tijdelijk verhoogd naar 25%. Bovendien heeft men recent ook beslist om deze tijdelijke maatregel te verlengen tot en met 31 december 2022. Dit wil dus zeggen dat je momenteel tot en met 31 december 2022 kan genieten van deze investeringsaftrek van 25% en dus tot dan een bijkomend voordeel krijgt op gemaakte investeringen.

Welke investeringen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek?

Investeringen in gereedschappen, materiaal, machines, uitrusting, gebouwen, IT, beveiliging,… kunnen allemaal in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Om echter te kunnen genieten van dit fiscaal voordeel, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • De investering moet gebeuren door een natuurlijke persoon (eenmanszaak) of door een vennootschap die als klein wordt aangemerkt (kleine vennootschap). Je vennootschap wordt als klein beschouwd indien je niet meer dan 1 van de volgende criteria overschrijdt:
  • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers
  • Jaaromzet exclusief btw: 9.000.000,00 euro
  • Balanstotaal: 4.500.000,00 euro
 • De investeringen moeten gebeuren in materiële of immateriële vaste activa die over een periode van ten minste 3 jaar afgeschreven kunnen worden.
 • De investeringen moeten nieuw zijn. Tweedehands investeringen komen niet in aanmerking.
 • De investeringen moeten in België uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Investeringen die dus ook gedeeltelijk privé worden gebruikt, komen niet in aanmerking.

Welke investeringen zijn uitgesloten?

Sommige investeringen worden specifiek uitgesloten en komen dus niet in aanmerking voor de investeringsaftrek. Het gaat om volgende investeringen:

 • Investeringen die niet uitsluitend voor het beroep worden gebruikt
 • Investeringen die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande beroepswerkzaamheid
 • Personenwagens en wagens voor dubbel gebruik
 • Gebouwen die worden aangekocht met het vooruitzicht ze opnieuw te verkopen
 • Gebouwen of andere investeringen die aangekocht worden om te verhuren
 • Investeringen die niet afschrijfbaar zijn (voorbeeld terreinen) of die minder dan 3 jaar worden afgeschreven

Wat gebeurt er met het fiscaal voordeel indien je belastbare winst te laag is?

Heb je in het jaar van de investering geen of onvoldoende winst, dan is het aftrekbaar bedrag van de investeringsaftrek (fiscaal voordeel) overdraagbaar. Zelfstandige natuurlijke personen (eenmanszaken) kunnen dit fiscaal voordeel onbeperkt in tijd overdragen. Vennootschappen kunnen dit fiscaal voordeel 1 jaar overdragen.

Als je dus in 2021 als vennootschap in aanmerking komt voor de investeringsaftrek, kan je deze aftrekken van je winst in 2021. Als blijkt dat er in 2021 geen of onvoldoende winst is, dan kan je het fiscaal voordeel overdragen naar 2022 en daar in aftrek nemen. Als er in 2022 ook geen of onvoldoende winst is, dan kan je als vennootschap het fiscaal voordeel niet meer overdragen. Bijgevolg gaat het fiscaal voordeel dan verloren.

Conclusie

Het zijn onzekere en moeilijke tijden voor zelfstandigen. Toch kan het interessant zijn om geplande investeringen niet langer uit te stellen. Hierdoor kan je de investering fiscaal optimaliseren en bespaar je belastingen uit. Tevens draag je op deze manier ook een steentje bij aan de heropleving van de economie. Een perfecte win-winsituatie voor onze ondernemers!

Twijfel je of je geplande investering daadwerkelijk in aanmerking komt voor de investeringsaftrek? Of heb je andere vragen omtrent de investeringsaftrek? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons. We helpen je graag verder!