Wat betekenen de corona steunmaatregelen voor uw belastingen?

Ge-fibo 06 november 2020

Om ondernemingen en zelfstandigen financieel te ondersteunen werden er diverse steunmaatregelen in het leven geroepen om de gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken.

Kwam je in aanmerking voor één van de steunmaatregelen en heb je deze inmiddels mogen ontvangen, dan vraag je je wellicht af wat jou dit zal kosten. Met andere woorden: worden deze premies nog belast?

De hinderpremie

Indien jouw onderneming verplicht moest sluiten, kwam je in aanmerking voor de hinderpremie. De éénmalige premie bedraagt 4.000,00 euro. Moest jouw onderneming na 6 april nog steeds verplicht sluiten, dan kreeg je voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende premie van 160,00 euro per verplichte sluitingsdag.

Deze hinderpremie is niet belastbaar en niet onderworpen aan sociale bijdragen. Het bedrag dat je hebt ontvangen, is dus een “netto” bedrag waarop geen belastingen meer dienen te worden betaald.

De compensatiepremie en de aanvullende compensatiepremie

Indien jouw onderneming niet verplicht moest sluiten, maar door de coronacrisis een omzetdaling noteerde van minstens 60%, dan kwam je in aanmerking voor de compensatiepremie van 1.500,00 euro of 3.000,00 euro. Daarbovenop kan je ook in aanmerking komen voor de aanvullende compensatiepremie van 1.000,00 euro of 2.000,00 euro.

Ook de compensatiepremie en de aanvullende compensatiepremie zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan sociale bijdragen.

(Nieuw) Vlaams beschermingsmechanisme

Wanneer de omzet van jouw onderneming door de verstrengde maatregelen met minstens 60% is gedaald in de maanden augustus en september 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019, komt in aanmerking voor de premie Vlaams beschermingsmechanisme. Deze premie bedraagt 7,5% van de omzet over de maanden augustus en september 2019. 

Recent werden de maatregelen verder verstrengd, waardoor bedrijven opnieuw hun omzet over de maanden oktober en november 2020 zien dalen. Om hierin tegemoet te komen werd het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme in het leven geroepen. Wie een omzetdaling van minstens 60% kan aantonen over de periode van 1/10/2020 tot en met 15/11/2020 of van 19/10/2020 tot en met 18/11/2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, heeft recht op deze premie. De premie bedraagt 10% van de omzet tijdens dezelfde periode van 2019. 

De premies Vlaams beschermingsmechanisme en Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan sociale bijdragen.

Overbruggingsrecht en dubbel overbruggingsrecht

Als zelfstandige of zelfstandige bedrijfsleider kan je onder voorwaarden ook genieten van een (dubbel) overbruggingsrecht. Deze uitkering is vrijgesteld van sociale bijdragen, maar is wel belastbaar in de personenbelasting. De taxatie in de personenbelasting is afhankelijk van de aard van jouw zelfstandige activiteit.

Heb je een eenmanszaak (zelfstandige met winsten en baten), dan is het overbruggingsrecht afzonderlijk belastbaar aan 16,5% (+ gemeentebelasting). 

Ben je een zelfstandige bedrijfsleider? Dan is het overbruggingsrecht belastbaar aan de gewone progressieve belastingtarieven (25% tot 50% + gemeentebelasting) in de personenbelasting. 

Samengevat

de premies (hinder – en compensatiepremies en het Vlaams Beschermingsmechanisme) zijn vrij van belastingen. Het overbruggingsrecht vormt een vervangingsinkomen dat afzonderlijk wordt belast in de personenbelasting.