UBO-register: Vergeet niet de gegevens te bevestigen en eventuele wijzigingen door te geven!

Ge-fibo 01 februari 2021

Sinds vorig jaar moeten Belgische vennootschappen, vzw’s, stichtingen en trusts de identiteit vrijgeven van wie er écht achter de vennootschap zit, de zogenaamde “uiteindelijke begunstigden”. De gegevens van die persoon of personen komen dan terecht in het UBO-register.

Nadat je de uiteindelijke begunstigden registreerde in het UBO-register, moet je er rekening mee houden dat je in 3 gevallen opnieuw actie moet ondernemen:

➔ Jaarlijkse bevestiging
➔ Bewijsstuk toevoegen
➔ Bij wijziging met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden

Jaarlijkse bevestiging

Elk jaar dien je de juistheid van de gegevens die werden opgenomen in het UBO-register te bevestigen.

De termijn van een jaar begint te lopen vanaf de initiële registratie of vanaf de laatste wijziging die werd aangebracht in het UBO-register. Als je bijvoorbeeld op 15 juni 2020 het UBO-register hebt ingevuld, moet je voor 15 juni 2021 de jaarlijkse bevestiging doen.

TIP: Activeer je e-Box Enterprise! Dan krijg je een maand voor de datum waarop je uiterlijk moet bevestigen, een herinnering via e-mail.
–> Registreren kan via deze link.

Bewijsstuk toevoegen

Vanaf 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online platform een bewijsstuk toe te voegen dat aantoont dat de opgenomen informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde nauwkeurig en actueel is. Het bewijsstuk kan een kopie zijn van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, een aandeelhoudersovereenkomst,…

Heb je het UBO-register al in orde gebracht, maar nog geen bewijsstuk toegevoegd? Dan krijg je tot en met 30 april 2021 de tijd om dit bewijsstuk op te laden. Heb je het UBO-register nog niet in orde gebracht, dan kan je het bewijsstuk nog toevoegen bij de registratie.

Sinds kort hebben ondernemingen nu ook de mogelijkheid om in het UBO-register een link te maken met het Belgisch Staatsblad. Via die link kan je dan bevestigen dat de info in het Belgisch Staatsblad correct is zodat je voor het UBO-register geen extra documenten moet opladen.

Kijk dus zeker na of er reeds een bewijsstuk werd opgeladen of dat er een link met het Belgisch Staatsblad werd aangemaakt.

Wijziging met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden

Elke wijziging met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden moet binnen de maand elektronisch geregistreerd worden in het UBO-register. Bij elke overdracht van aandelen, verandering in het bestuur of in de vennoten moet bijgevolg worden nagegaan of er iets dient te wijzigen in de geregistreerde gegevens in het UBO-register.

Sancties

Bij een inbreuk op bovenstaande verplichtingen inzake UBO-register kan een administratieve geldboete van 250,00 euro tot 50.000,00 euro worden opgelegd. Strafrechtelijk kan dit worden bestraft met een geldboete van 400,00 euro tot 40.000,00 euro (opdeciemen x8).

Het is daarom zeer belangrijk dat je de registratie in het UBO-register blijft opvolgen. Bij belangrijke veranderingen (overdracht aandelen,…) moet worden nagegaan of de geregistreerde gegevens dienen aangepast te worden. Heb je nog vragen over het UBO-register, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen!

Bekijk stappenplan